คำศัพท์ไทย "สุนัข"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สุนัข

  บาลี สุนข

  สันสกฤต ศุนก

  ความหมาย หมา, ""ผู้มีเล็บงาม""

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สุนัข"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
สุจิตสุ+จิต สุ+จิตฺต
สุนันท์สุนนฺท
สุบรรณสุปณฺณ
สุทรรศน์สุทสฺสน
สุดาสุตา
เสาวรสสุรส
สวาหะสฺวาห (สุ+อาห)
เสาวลักษณ์สุลกฺขณ
สุพจน์สุ+วจน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด