ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สุคติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สุคติ

  บาลี สุคติ

  สันสกฤต สุคติ

  ความหมาย ที่ไปดี (นอกจากอบาย). (ไทย) สวรรค์

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้