• 1

    สงกร, สังกร

    บาลี สงฺกร

    สันสกฤต สํกร

    ความหมาย ""ทำพร้อม"" (การปะปน, การคาบเกี่ยว)

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม