ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สกุณา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สกุณา

  บาลี สกุณ

  สันสกฤต ศกุน

  ความหมาย นก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้