คำศัพท์ไทย "ศัพท์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ศัพท์

  บาลี สทฺท

  สันสกฤต ศพฺท

  ความหมาย เสียง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ศัพท์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
โทรศัพท์ทูร+สทฺท
คดีคติ
มรณะมรณ
ฉันทามติฉนฺท+มติ
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด