ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฤทธิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฤทธิ

  บาลี อิทฺธิ

  สันสกฤต ฤทฺธิ

  ความหมาย ฤทธิ์, อิทธิ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้