ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฤดู, อุตุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฤดู, อุตุ

  บาลี อุตุ

  สันสกฤต ฤตุ

  ความหมาย ฤดู, ดินฟ้าอากาศ. (ไทย ปาก) +สบาย เช่น นอนหลับอุตุ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้