คำศัพท์ไทย "รัฐ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  รัฐ

  บาลี รฏฺฐ

  สันสกฤต ราษฺฏร

  ความหมาย แคว้น

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "รัฐ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ราษฎรรฏฺฐ
รัฐบุรุษรฏฺฐ+ปุริส
โอษฐ์โอฏฺฐ
ประดิษฐ์ปติฏฺฐ
ขนิษฐากนิฏฺฐ
ณัฏฐ์ณฏฺฐ (ญาณ+ฐ)
กนิษฐากนิฏฺฐ
รถานึกรถานีก
อักขระอกฺขร

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด