ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ยุติธรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยุติธรรม

  บาลี ยุตฺติ+ธมฺม

  สันสกฤต ยุกฺติ+ธรฺม

  ความหมาย ชอบธรรม, ความถูกต้อง. (ไทย) ความเที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ยุติธรรม"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ยุติยุตฺติ
ธรรมศาสตร์ธมฺม+สตฺถ
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม
ศีลธรรมสีล+ธมฺม
ธรรมยุตธมฺม+ยุตฺต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด