ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยนต์, ยนตร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยนต์, ยนตร์

  บาลี ยนฺต

  สันสกฤต ยนฺตฺร

  ความหมาย เคลื่อนไหวด้วยกลไก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้