ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "มไหศูรย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มไหศูรย์

  บาลี มหา+อิสฺสร

  สันสกฤต มหา+อีศฺวร

  ความหมาย ความเป็นใหญ่มาก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "มไหศูรย์"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
อิศวรอิสฺสร
อิสระอิสฺสร
มหาผลมหาผล
ปิตุเรศปิตุ+อิสฺสร
ยุพเรศยุว+อิสฺสร
เยาวเรศยุว+อิสฺสร
นริศวร, นเรศวรนร+อิสฺสร
มหาราชามหา+ราช
มเหาฬาร, มโหฬารมหา+โอฬาร

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด