ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มเหสี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มเหสี

  บาลี มเหสี

  สันสกฤต มหิษี

  ความหมาย นางกษัตริย์, มเหสี; เทวี, ชายาพระเจ้าแผ่นดิน.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้