ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มัชฌิม, มัธยม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มัชฌิม, มัธยม

  บาลี มชฺฌิม

  สันสกฤต มธฺยม

  ความหมาย กลาง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้