ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "พิสดาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  พิสดาร

  บาลี วิตฺถาร

  สันสกฤต วิสฺตาร

  ความหมาย กว้างขวาง, ละเอียด

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "พิสดาร"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
วิตถารวิตฺถาร
อังคารองฺคาร
อัสดรอสฺสตร
สังขารสงฺขาร
พรวร
สยัมพร, สยุมพรสยํวร
เศียรสิร
อังกูรองฺกุร
รัฐรฏฺฐ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด