คำศัพท์ไทย "พร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  พร

  บาลี วร

  สันสกฤต วร

  ความหมาย คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเองตามประสงค์

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "พร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
วิเชียรวชิร
วรวิหารวร+วิหาร
เคารพคารว
เพชรวชิร
วโรกาสวร+โอกาส
บวรป+วร
วรรณ, พรรณวณฺณ
วชิราวุธวชิร+อาวุธ
สุนทรพจน์สุนฺทรวจน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด