ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ผัสสะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผัสสะ

    บาลี ผสฺส

    ความหมาย การกระทบ, การถูกต้อง

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้