ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ปัญญา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปัญญา

  บาลี ปญฺญา

  สันสกฤต ปฺรชฺญา

  ความหมาย ความรอบรู้

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ปัญญา"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ปรัชญาปญฺญา
สุเมธสุเมธ
ยโสยส
อันธพาลอนฺธพาล

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด