ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปราโมทย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปราโมทย์

  บาลี ปาโมชฺช

  สันสกฤต ปฺรโมท+ย

  ความหมาย ความบันเทิงทั่ว

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้