ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปรามาส [ปฺรา-]"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปรามาส [ปฺรา-]

  บาลี ปรามาส

  สันสกฤต ปรามรฺศ

  ความหมาย ยึดถือ; ลูบคลำ, จับต้อง. (ไทย) ดูถูก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปรามาส [ปฺรา-]"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ปราจีนปาจีน
ปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย
ปรารถนาปตฺถนา
ปราสาทปาสาท