คำศัพท์ไทย "ปกติ, ปรกติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปกติ, ปรกติ

  บาลี ปกติ

  สันสกฤต ปฺรกฺฤติ

  ความหมาย ธรรมดา

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปกติ, ปรกติ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
วิปริตวิปรีต
สามัญสามญฺญ
พิเศษวิเสส
สามานย์สามญฺญ
วิสามัญวิสามญฺญ
อาจิณอาจิณฺณ
อัจฉริยะอจฺฉริย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด