ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "บุปผา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  บุปผา

  บาลี ปุปฺผ

  สันสกฤต ปุษฺป

  ความหมาย ดอกไม้; ระดู.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้