คำศัพท์ไทย "บุญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  บุญ

  บาลี ปุญฺญ

  สันสกฤต ปุณฺย

  ความหมาย ความดี, คุณความดี

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "บุญ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
บุญฤทธิ์ปุญฺญ+อิทฺธิ
อรัญอรญฺญ
สามัญสามญฺญ
ธัญญะธญฺญ
สามานย์สามญฺญ
อัญมณีอญฺญ+มณิ
วิสามัญวิสามญฺญ
ดีบุกติปุ
กาญจนบุรีกาญฺจน+ปุรี

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด