คำศัพท์ไทย "บาป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  บาป

  บาลี ปาป

  สันสกฤต ปาป

  ความหมาย ความชั่ว, ความมัวหมอง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "บาป"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ประปาปปา
ปราณปาณ
บาลีปาลิ
นิบาตนิปาต
สันนิบาตสนฺนิปาต
ปราสาทปาสาท
ปราโมทย์ปาโมชฺช
สีกาอุปาสิกา
อสนีบาตอสนิ อสนี+ปาต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด