ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "นุกูล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นุกูล

    บาลี อนุกูล

    ความหมาย ตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นุกูล"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อนุกูลอนุ+กูล
อมนุษย์อมนุสฺส
ศักดานุภาพสตฺติ+อานุภาว
แสนยานุภาพเสนา+อานุภาว