คำศัพท์ไทย "นิสิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  นิสิต

  บาลี นิสฺสิต

  สันสกฤต นิ+ศฺริต

  ความหมาย ผู้อาศัย. (ไทย) ผู้เรียนในมหาวิทยาลัย.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นิสิต"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
คุปตคุตฺต
ตมะตม
เศวตเสต
สังเกตสงฺเกต
ทิวงคตทิวงฺคต
ปรากฏปากต
ชาตาชาต
อมตะอมต
อัสดง, อัสดงคตอตฺถงฺคต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด