ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "นิทรา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  นิทรา

  บาลี นิทฺทา

  สันสกฤต นิทฺรา

  ความหมาย การหลับ. (ไทย) หลับ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้