ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ธรรมศาสตร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ธรรมศาสตร์

  บาลี ธมฺม+สตฺถ

  สันสกฤต ธรฺม+ศสฺตฺร

  ความหมาย คัมภีร์หลักกฎหมาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ธรรมศาสตร์"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ศาสตรา (สาด-ตฺรา)สตฺถ
ศัสตรา (สัด-ตฺรา) ศัสตราวุธสตฺถ
ศาสตร์สตฺถ
ยุติธรรมยุตฺติ+ธมฺม
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม
ธรรมยุตธมฺม+ยุตฺต
ศีลธรรมสีล+ธมฺม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด