ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทัศนะ, ทรรศนะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทัศนะ, ทรรศนะ

  บาลี ทสฺสน

  สันสกฤต ทรฺศน

  ความหมาย ความคิดเห็น

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้