คำศัพท์ไทย "ทัณฑ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทัณฑ์

  บาลี ทณฺฑ

  สันสกฤต ทณฺฑ

  ความหมาย ไม้ตะบอง, ไม้เท้า; การลงอาญา, การลงโทษ. (ไทย) การลงอาญา, การลงโทษ..

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทัณฑ์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ทัณฑฆาตทณฺฑ+ฆาต
จัณฑ์จณฺฑ
ทรัพย์ทพฺพ
สาโทสาท
ทศทส
ทหารทหร
ปราสาทปาสาท
สัมโมทนียกถาสมฺโมทนียกถา
ปรอทปราท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด