ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ทรยุค"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทรยุค

  บาลี ทุร+ยุค

  สันสกฤต ทุสฺ+ยุค

  ความหมาย ยุคชั่ว

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ทรยุค"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ทรหนทุร+
ทุรวาททุรวาท
ทุรชลทุรชล
ทุรมาน, ทรมานทุรมาน
ทรกรรมทุร+กมฺม
ทุรราช, ทรราชทุรราช
ทุรนิมิตทุนฺนิมิตฺต
ทรพิษทุร+วิส
ทรลักษณ์ทุร+ลกฺขณ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด