ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ถาวร, สถาพร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ถาวร, สถาพร

  บาลี ถาวร

  สันสกฤต สฺถาวร

  ความหมาย มั่นคง, แข็งแรง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้