ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ณัฏฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ณัฏฐ์

    บาลี ณฏฺฐ (ญาณ+ฐ)

    ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้, นักปราชญ์

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้