ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฉายา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฉายา

  บาลี ฉายา

  สันสกฤต ฉายา

  ความหมาย เงา(มืด), ร่ม, เงา(สะท้อน เช่น เงาในกระจก ในน้ำ); รูปเปรียบ(กับตัวจริง, ชื่อ, ชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท. (ไทย) ชื่อที่ตั้งให้กันอย่างไม่เป็นทางการ ตามลักษณะที่ปรากฏ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้