ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "กัณหา, กฤษณา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กัณหา, กฤษณา

  บาลี กณฺห

  สันสกฤต กฺฤษฺณ

  ความหมาย ดำ, ความชั่ว, บาป

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้