ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "กลึงค์ กลิงค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลึงค์ กลิงค์

    บาลี กลิงฺค

    ความหมาย เรียกชาวอินเดียใต้พวกหนึ่งที่มีผิวดําว่า แขกกลิงค์ มาจากแคว้นกลิงคราษฎร์

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้