ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "กร, กรณ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กร, กรณ์

  บาลี กร กรณ

  สันสกฤต กรณ

  ความหมาย ทำ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "กร, กรณ์"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
อธิกรณ์อธิกรณ
ภัณฑุปกรณ์ภณฺฑ+อุปกรณ
ทิวากรทิวา+กร
นิศากร, นิสากรนิสา+กร
บริกรปริ+กร
สุกรสุกร, สูกร
การเวกกรวิก กรวีก
ทีปังกรทีปงฺกร

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด