ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "กริยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กริยา

  บาลี กิริยา, กฺริยา

  สันสกฤต กฺริยา

  ความหมาย ชนิดของคำที่แสดงการกระทำ อาการ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "กริยา"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
กิริยากิริยา กฺริยา
ปฏิกิริยาปฏิกิริยา

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด