คำบาลีและสันสกฤต 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำบาลีและสันสกฤต 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำบาลีและสันสกฤต 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำบาลีและสันสกฤต ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 100 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย