ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "workgroup"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    workgroup

    ทับศัพท์เป็น เวิร์กกรุป

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale