ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "web browser"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    web browser

    ทับศัพท์เป็น เว็บเบราว์เซอร์

    อื่น ๆ เว็บบราวเซอร์

    คำทับศัพท์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "web browser"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
browserเบราว์เซอร์
webเว็บ
web pageเว็บเพจ
web siteเว็บไซต์
web applicationเว็บแอปพลิเคชัน
world wide web (www)เวิลด์ไวด์เว็บ