ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "vintage"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    vintage

    ทับศัพท์เป็น วินเทจ

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale