ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "version"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  version

  ทับศัพท์เป็น เวอร์ชัน

  อื่น ๆ เวอร์ชั่น

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale