ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "version"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    version

    ทับศัพท์เป็น เวอร์ชัน

    อื่น ๆ เวอร์ชั่น

    คำทับศัพท์