ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "upload"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  upload

  ทับศัพท์เป็น อัปโหลด

  อื่น ๆ อัพโหลด

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale