ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "thermoseting plastic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    thermoseting plastic

    ทับศัพท์เป็น พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale