ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "thermometer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  thermometer

  ทับศัพท์เป็น เทอร์มอมิเตอร์

  อื่น ๆ เทอร์โมมิเตอร์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "thermometer"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
parameterพารามิเตอร์
manometerแมนอมิเตอร์
meter, metreมิเตอร์ (เครื่องมือวัด) เมตร (หน่วยวัดความยาว)