ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "technic, technique"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  technic, technique

  ทับศัพท์เป็น เทคนิค

  อื่น ๆ เทคนิก เทกนิก

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale