ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "taxi"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  taxi

  ทับศัพท์เป็น แท็กซี่

  อื่น ๆ แท็กซี

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale