ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "T"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    T

    ทับศัพท์เป็น ที

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "T"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
catenaryแคทีนารี
routineรูทีน
subroutineซับรูทีน
coroutineโครูทีน