คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

step

ทับศัพท์เป็น สเตป

อื่น ๆ สเต็ป

หมายเหตุ ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเติมวรรณยุกต์ เพราะไม่สับสนกับคำในภาษาไทย

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary step แปลว่า:

 1. ย่าง

 2. ก้าว

 3. ลำดับ

 4. ก้าว

 5. ก้าว

 6. ก้าวย่าง

 7. ฝีเท้า

 8. ย่างก้าว

 9. ขั้นตอน

 10. ขั้น

 11. ย่างก้าว

 12. ลำดับ

ภาพประกอบ

 • step

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"