ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "spaghetti"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  spaghetti

  ทับศัพท์เป็น สปาเกตตี

  อื่น ๆ สปาเกตตี้

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale